Galaţi - 當地一名男子因為不滿房租,日前竟然抬了2.5公斤神沙找數。

最後總共62羅馬尼亞獅銀,約13歐羅的租金,現場消息指出,點到第二日都未點玩。

RTL荷蘭

Comments

comment