Brno – 當大家以為 Emoji 係20世紀發明,但捷克考古學家表示,1741年文件,可能已經有 Emoji。

最近考古學家在文件中發現一個簽名,去到最後竟然係一個笑臉,呢個可能係全世界最早嘅 Emoji。

捷克人民日報