Trelleborg – 當地一名居民,竟然收到一封信,收信人應該不是自己,而係露西亞總統布丁。

然而佢地址唯一同布丁一樣嘅,係門牌號數,佢係23,相傳布丁都係23。但當局表示唔知點解會出現這種情況。

瑞典快報