Oviedo – 當地一名13歲男童,關機3日再開機,個whatsapp累積14000個訊息。

佢被家長發現參與咗110個谷,平均每日4600個訊息。

西班牙國家報