Zingem – 比利時鴿農,最近遇到大問題,就係幾千隻賽鴿,唔識得返屋企。

佢地係巴塞隆納參與賽鴿大賽,但大部分白鴿都未返到比利時。其中一名鴿農有6隻得獎鴿子,暫時得兩隻返到。

當局估計係公主山嘅焚風,導致鴿子可能體溫過熱。但由於鴿子無法排汗,很可能會導致熱死。

比利時荷文早報