Stavanger – Gunn Narten 最近係一位挪威網上爆紅嘅人物,唔單單佢健身到fit過男人,仲係個消防。

A post shared by GUNN NARTEN (@narten86) on

佢嘅post除左吸引男人做消防,仲想吸引女人做,因為全國得3.7%嘅消防係女仔。

A post shared by GUNN NARTEN (@narten86) on

「消防唔係靠蠻力,要用腦解決問題。」佢表示

A post shared by GUNN NARTEN (@narten86) on

HLN