Uerkheim – 歐洲最近好多地方洪水泛濫,但呢個瑞士城鎮可以話食返自己Karma。

因為佢地決定唔准興建防洪設施,於是就全村水浸,理由係費用太貴。

世界報