Setif – 阿爾及利亞雖然係回教國家,但曾經被法國殖民,因此好多市政建設都好西歐。

最近當地市中心嘅噴泉,懷疑因為係女子裸露,被一名衣著保守嘅回教男用鑿,破壞面部與胸部。

男子當場被路人制止,甚至有人向佢掟嘢,最後警方介入帶走佢。

但男子依然面對網民嘅攻擊。而該噴泉都唔係第一次受到破壞,但因為已經係當地象徵,因此每次破壞都被修復。

F24