Fuggerei 係奧古斯堡一個著名社區,可以話全世界歷史最古老嘅「公屋」,而且500年黎無加過租。

呢個社區,其實係一名著名嘅有錢佬雅各起俾市內嘅窮人,並交俾教會管理。

神奇嘅係1517年至今,基本上無加過租,一直維持係88歐仙每年。

而且外人參觀,反而要俾4歐羅入場券,足足係年租嘅5倍。

奧地利新聞報

舉報錯字:Fb 訊息留言板

Comments

comment