Esino Lario – 當地係一個山區小鎮,居民747人,但最近因為政府窮到無錢還債,搞到要網上拍賣資產。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

除咗市政廳本身要拍賣,各種物資都要拍賣,包括各種長凳。

共和國報

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板