Rishikesh – 多國遊客係當地因違反禁令,係恆河邊漫步,而被當地警察處罰。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

呢幾位來自美、澳、墨西哥同以色列遊客,係要罰抄「我無跟隨禁足令,我好對唔住」500次。而且所有人上曬當地電視。

德國明鏡

Mon 住海外傳媒報導香港 在此訂閱

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板