Rochefort – 當地法庭裁定,一隻早上啼叫嘅公雞,並無騷擾社會治安,針對佢求償1000歐,被駁回。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

而其主人表示,呢個係好消息,特別令來自城市嘅「新移民」,好好知道需要保護鄉村聲音。佢更加希望政府立法保護農村嘅自然聲音。

時報”/></p>
<p>Mon 住海外傳媒報導香港 <a href=在此訂閱

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板