Omsk – 露西亞反對派領袖拿華利,懷疑被落毒,係當地緊急降落送院,需要送深切治療並要插喉。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

發言人指拿生係返回墨絲溝嘅航班上突然昏倒,佢係西伯利亞城市訪問,朝早只飲咗杯茶,懷疑係果度落毒。

拿華利長期領導唔同地方嘅反布丁嘅示威,最近都被盧卡申科指責為白露西亞示威嘅幕後黑手。

拿生坦言自己都曾經被落毒。若發言人所言屬實,咁會同梳士巴利前蘇聯特工被毒案有驚人相似。

而唔少布丁敵人,例如烏克蘭前總統尤先科、前特工利特連維科都係先後懷疑被露西亞情報人員落毒。

NTV

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板