Airbus 同荷蘭皇家航空日前試飛一架新設計嘅未來客機。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

乘客嘅座位係機翼,而新設計比A350-900鏗油20%。

時報

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板