Amazon 經常有免運費優惠,最近以色列都享受到。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

呢個決定卻有爭議,因為以色列係西岸殖民區,地址都寫以色列,因此可以因此享有優惠。

但往往一牆之隔嘅巴勒斯坦區,卻因為要寫巴勒斯坦領地,卻無份。

Amazon 自然俾人鬧爆,特別西方咁多左膠。

國土報

Mon 住海外傳媒報導香港 在此訂閱

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息留言板