G 東南西非利, L 法蘭西語區, S 侵事特集, S 超譯, 吉布提

海灣危機蔓延 吉布提隨時遭鄰國入侵?

吉布提 – 卡達與沙地嘅爭議蔓延唔少地方,最近因為吉布提倒向沙地,卡達決定撤出在當地,協助守衛吉布特同厄利垂亞有爭議嘅邊境地方。

Continue reading