S 膠事讀, 海國圖志, 膠事古讀

膠事古讀精選:瀛環誌略 英吉利篇 (「海國圖志」52卷)

「瀛環誌略」曰:英吉利(英機黎。英圭黎。膺吃黎。諳厄利。英倫的。及列的不列顛)歐羅巴強大之國也。地本三島,孤懸大西洋海中,迤東兩島相連,南曰英倫一作英蘭),北曰蘇各蘭(一作斯哥西亞,又作師古泰),兩島南北約二千餘里,東西闊處五六百里,狹處三四百里。迄西別一島,曰阿爾蘭(一作耳蘭,又作壹耳蘭大),南北約七八百里,東西約五六百里。英倫南境,與荷蘭佛郎西皆相近,舟行半日可達,距佛尤近。

Continue reading