G 歐陸鐵幕以西, L 德意志語區, S 世界盃2018, 德國, 比利時

德國網路出現多個po 教人剪改國旗支持比利時?

比蘇士 – 德國隊世界盃結果令人失望,但係比利時同德國網界,不約而同出現呼聲,叫德國球迷轉而支持比利時。

Continue reading