G 合眾國及加拿大, S 中國武漢肺炎, 合眾國, 夏威夷

夏威夷旅遊局一反常態 俾錢送人走

旅遊局一般係要吸引人黎當地,但夏威夷旅遊局最近卻俾錢人離開。

Continue reading