G 歐陸鐵幕以西, 不來梅, 德國

德國城邦人口減少 議席不減反增?

邊民/不來梅 – 當地雖然係德國最細嘅城市邦,但都有兩個城市,邊民及邊民港。

Continue reading