NRW – 當地消防接到一宗報案,派咗44名消防員準備滅火。

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新

但去到先發現,並無失火,報警鄰居見到嘅火,其實係電視播緊柴火。

德國快報

Mon 住海外傳媒報導香港 在此訂閱

點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字:Fb 訊息 –  留言板