G 歐陸鐵幕以東, 斯洛文尼亞

斯洛文尼亞堅持要起梅蘭妮雕像

斯洛文尼亞係美國第一夫人梅蘭妮嘅故鄉,當地早前為佢立咗個木雕,但被縱火。

Continue reading