G 歐陸鐵幕以西, L 英聯邦地方, 伯明翰, 聯合王國, 英格蘭

老字號開新店推出50年前開業價炸魚薯條

伯明翰 – 當地一間老字號開新店,係百物騰貴嘅時候推出50年前開業嘅價格,45仙一份炸魚薯條。

Continue reading