G 歐陸鐵幕以西, L 英聯邦地方, 牛津, 聯合王國, 英格蘭

牛津大學因為成本問題 唔拆「虐待」黑人創辦人雕像

牛津大學早前同意拆除一座羅德爵士嘅雕像,表示因為佢係開發非洲殖民地津巴布韋時虐待黑人。

Continue reading