Title Photo by User:SimonP on Wikipedia, under cc-by-sa license.
加拿大政府經常道歉,都俾人恥笑為「sorry land」。

訂閱總裁深入國際評論資助總裁食拖羅

然而係周日,係西方幾乎無人慶祝嘅露西亞國慶,媒體揭發加拿大竟然外務省職員出席露西亞使館嘅酒會。

雖然出席只係高級公務員,政府都要道歉,外相趙美蘭更加表示不能接受,以後唔會再有呢種事發生。

加電視

訂閱總裁深入國際評論資助總裁食拖羅點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字