Title Photo by Laliv g under cc-by-sa license.
安息日絕對係以色列政壇嘅萬年問題,甚至法院都唔少案係度審。


訂閱總裁深入國際評論資助總裁食拖羅

最新係耶路撒冷一個社區,安息日可否開門。當地社團認為唔應該於是入稟法院。

區域法院最後裁定,可以開門,畢竟唔係個個安息日真係唔著燈。但都設立限制。

當中包括唔可以賣食品飲嘢,唔可以組織團體活動,仲有唔可以開廣播,猶太嘅清規戒律真係有趣。

國土報

訂閱總裁深入國際評論資助總裁食拖羅點解可以相信膠事錄 | 緊貼膠事錄更新 | 舉報錯字